maseczka na czerwonym tle, na górze napis ważne

Obowiązek zasłaniania ust i nosa!

Do końca listopada został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach w czasie przerw między lekcjami i innymi zajęciami.
Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, trudności w samodzielnym zakryciu ust i nosa, zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.