6 mężczyzn, w rękach trzymają bordowe teczki z napisem dyplom i godłem Polski

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną

Stypendia za innowacyjną myśl techniczną otrzymało 45 osób. To jednorazowe świadczenie o charakterze motywacyjnym. Przyznawane
jest uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom. Najwyższe stypendium wyniosło 2700 zł, najniższe – 840 zł. Stypendia przyznawane
są w trzech kategoriach: pomysł techniczny, pomoc dydaktyczna lub naukowa oraz usprawnienia softwarowe. W kategorii pomysł techniczny wyróżniono między innymi trzech uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi za projekt „Rękawica Rehabilitacyjna”, Wojciecha Wojtacha, Konrada Zarzeckiego, Kubę Sokołowskiego. Opiekunem merytorycznym uczniów jest  Łukasz Matuszelański.