grupa ucznió w klasie, po srodku kobieta, uczniowie trzymają kubki

Nagroda od Rady Rodziców

Klasa 2b otrzymała nagrodę za największą ilość wpłat na Radę Rodziców. Oczywiście sponsorem nagród jest Rada Rodziców.

Gratulujemy!