Jasne niebieskie tło malowane farbami, napis Konkurs

Konkurs!

KONKURS BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS TYSIĄCLECIA
Zapraszamy do udziału w konkursie o nowym Błogosławionym, wielkim Polaku, mężu stanu, niezłomnym kapłanie i duchowym przewodniku narodu w trudnych czasach komunizmu, który całe swoje życie służył ludziom, Bogu i Ojczyźnie.
Kategorie:
1. Literacka – wiersz, proza, piosenka – refleksja nad postawą, świadectwem życia, słowami Prymasa.
2. Plastyczna – plakat związany z Jego osobą i nauczaniem – technika dowolna.
Prace po zaprezentowaniu katechetom składamy w szkolnej bibliotece do końca września.