stare auto z walizkami na dachu, w tle zachód słońca

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września.

Harmonogram:

01.09.2021 r. godz. 8:00 – Msza św. w kościele pw. Św. Rodziny, ul. Ogrodowa,

01.09.2021 r. godz. 8:00 Liturgia św. w cerkwi pw. Św. Mikołaja, ul. Lipowa,

01.09.2021 r. godz. 17:00 Liturgia św. w cerkwi pw. Św. Mikołaja, ul. Lipowa.

 

  • klasy I A, I B, I C, I D, I E – 9:00 – spotkanie z dyrekcją i wychowawcami w sali gimnastycznej, następnie w wyznaczonych salach;
  • klasy I F, I G, I H, I i, I J, I W – 9:45 – spotkanie z dyrekcją i wychowawcami w sali gimnastycznej, następnie w wyznaczonych salach;
  • klasy II i IV technikum, liceum i szkoły branżowej, 11:00 – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach;
  • klasy III technikum i liceum, godz. 12:00 – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

 

KLASY  PIERWSZE 9:00, 9:45 SALA GIMNASTYCZNA

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej odbędą się spotkania  wychowawców  z klasami w następujących salach:

Lp. Klasa Zawód Wychowawca Sala
1.       I A t. przemysłu mody A. Maciejuk 105
2.       I B, integr. t. informatyk E. Gościewska 207
3.       I C, integr. t. hotelarz,
t. org. turystyki
A. Naliwajko 016
4.       I D, integr. t. logistyk M. Kempisty 103
5.       I E t. reklamy B. Uściłowska-Andrejczuk 104
6.       I F t. usług fryzjerskich M. Borowska 305
7.       I G, integr t. informatyk B. Kobeszko A106
8.       I H, integr. liceum ogólnokształcące A.Najbuk-Backiel A110
9.       I i, integr. t. fotografii i multimediów M. Pietuch 313
10.   I J, integr. t. fotografii i multimediów B. Kalinowska 306
11.   I W, integr. branżowa I stopnia dwuzawodowa:– fryzjer
– magazynier
A Czarnecka A112

 

KLASY  DRUGIE, GODZINA 11:00

Lp. Klasa Zawód Wychowawca Sala
1.       II A t. przemysłu mody
t. reklamy
A. Jabłoński 305
2.       II B, integr. t. informatyk I. Toczydłowska 105
3.       II C, integr. t. hotelarz
t. obsługi turystycznej
A. Śmiłowska 017
4.       II D, integr. t. logistyk M. Warszycki 104
5.       II E, integr. t. fotografii i multimediów E. Cylwik A112
6.       II F t. usług fryzjerskich A. Jurkowska 308
7.       II G, integr t. informatyk J. Wielgat 217
8.       II H, integr. liceum ogólnokształcące M. Kulesza 018
9.       II i, integr. t. fotografii i multimediów A. Nesterowicz-Kurkowska 313
10.   II W,integr. branżowa I stopnia
wielozawodowa
R. Prokopiuk 311

 

KLASY  TRZECIE, GODZINA 12:00

Lp. Klasa Zawód Wychowawca Sala
1.       III AP integr. liceum ogólnokształcące G. Tuszyńska 313
2.       III BP integr. t. informatyk Ł. Matuszelański 206
3.       III CP integr. t. organizacji turystyki
t.  hotelarstwa
J. Smalikowska – Sawczuk 016
4.       III DP t. przemysłu mody
t. logistyk
E. Rybnik 105
5.       III EP, integr. t. fotografii i multimediów
t. reklamy     
A. Piotrowska A112
6.       III FP t. usług fryzjerskich K. Szerszenowicz 103
7.       III GP integr. t. informatyk D. Sokołowska 305
8.       III A t. przemysłu mody
t. logistyk
B. Plago 117
9.       III B integr. t. informatyk E. Suchocka – Karolczuk 214
10.   III C integr. t. hotelarstwa
t. organizacji turystyki
W. Kuryłowicz 308
11.   III E integr. t. reklamy
t. fotografii i multimediów
A. Arciszewska A110
12.   III F t. usług fryzjerskich K. Wołkowycka 104
13.   III G spec. t. informatyk R. Arciszewski 018
14.   III H integr. liceum ogólnokształcące M. Gryka 306

 

KLASY  CZWARTE, GODZINA 11:00

Lp. Klasa Zawód Wychowawca Sala
1.       IV A t. przemy. mody/t. logist. K. Bielawska 306
2.       IV B t. informatyk A. Bańkowska A107
3.       IV C integr. t. obsł. tur./t. hotelarstwa P. Janukiewicz 016
4.       IV D integr. t. informatyk K. Gąsowski 207
5.       IV E integr. t. organizacji reklamy D. Wiensko A110
6.       IV F t. usług fryzjerskich M. Małkowska 103
7.       IV G t. informatyk J. Fiedorczuk-Fidziukiewicz 215
8.       IV i integr. t. fotografii i multimed. A. Bartnicka-Roszko A106