plakat informacyjny, wszystkie informacje są w dołączonym poście

Zakończenie roku klas maturalnych – ważne informacje

ZMIANY W ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU KLAS MATURALNYCH.
 Zgodnie z komunikatem MEN „W związku z ograniczeniem stacjonarnej pracy szkół nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których absolwenci otrzymywali świadectwa. W tym roku świadectwa i inne dokumenty abiturienci mogą odbierać indywidualnie lub w małych grupach w sposób ustalony przez dyrektora szkoły i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego”.
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbędzie się w salach lekcyjnych wg harmonogramu:
g. 9:00 – klasy: 4a, 4e, 4g, 4i, 3h,
g. 11:00 – klasy: 4b, 4c, 4d, 4f
klasa       sala
4a            104
4e            306
4g           A110
4i            308
3h           017
klasa       sala
4b             217
4c              305
4d             105
4f              103