Zajęcia zawodowe od 19.04 – ważne informacje

Uczniowie klas III i IV, którzy w sesji czerwiec-lipiec zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
zajęcia zawodowe praktyczne oznaczone w planie lekcji na czerwono od poniedziałku 19 kwietnia będą realizowane stacjonarnie w szkole.