kobieta na tle książek

Maturzyści-ważne informacje!

Drodzy Maturzyści!

W 2021 roku nie przeprowadza się ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Wszystkie zadeklarowane przez Was egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa –  nie musicie dokonywać zmian w deklaracji wstępnej. Wyjątek stanowią absolwenci, którzy wynik ustnej części egzaminu zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną – wtedy należy nanieść zmiany w deklaracji!

W 2021 roku absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego, ma jednak takie prawo. Osoby, które zdecydują się na przystąpienie do egzaminu/egzaminów z przedmiotów dodatkowych muszą dokonać zmian w deklaracji. Jeżeli nie wykreślą zadeklarowanego we wrześniu przedmiotu/przedmiotów dodatkowego/ dodatkowych i nie przystąpią do egzaminu/ egzaminów, na świadectwie maturalnym zostanie umieszczony wynik 0%.

Już w tym tygodniu zapraszamy Was do sekretariatu w celu dokonania zmian w deklaracjach maturalnych w godz. 8:00 – 15:00.