Rekrutacja do projektu #StaszicTeam

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat rekrutacji do udziału w projekcie #StaszicTeam. 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu, o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem wag punktowych:

Kryteria kompetencyjne:

·     opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie wiedzy i kompetencji zawodowych ucznia − max 10 pkt.

·     stosunek do obowiązków szkolnych: frekwencja −max −15 pkt.,

·     ocena z zachowania−max− 5pkt (ocena wzorowa)

·     wyniki w nauce (przedmioty zawodowe) osiągnięte na koniec roku 2019/20, (waga punktowa) − max. 40 pkt. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:

2,0−2,5 − 10 pkt.

2,6−3,0 − 15 pkt.

3,1−3,5 − 20 pkt.

3,6−4,0 − 25 pkt.

4,1−4,5 − 30 pkt.

4,6−5,0 − 35 pkt.

pow. 5,0 − 40 pkt.

Kryteria dodatkowe:

·         miejsce zamieszkania (wsparcie uczniów/uczennic z obszarów wiejskich) − 5 pkt.

·         niepełnosprawność − 5 pkt.

 Zespół projektu #StaszicTeam

Zestawienie-wynikow-rekrutacji-do-projektu-StaszicTeam-