Matury próbne online

Matury próbne online z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego odbędą się w dniach: 7- 8- 9 grudnia 2020 r. Egzaminy będą rozpoczynały się o godz. 8:30.
Szczegółowe informacje dostępne są u wychowawców klas maturalnych.