Ważne informacje, nauka zdalna

Zgodnie z rozporządzeniami MEN z dnia 5.11.2020 r. i z dnia 24.11.2020 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 30.11. 2020 r. w szkole będą odbywać się konsultacje dla maturzystów oraz nauka wybranych praktycznych przedmiotów zawodowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Przedmioty oznaczone w planie na czerwono są zajęciami prowadzonymi na terenie szkoły.