Aplikacja Teams – link do pobrania

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app