Wyjaśnienie

Białystok, 2020.10.19

         W związku z licznymi telefonami rodziców, uczniów naszej placówki informujemy, że nauczanie zdalne w klasach które miały kontakt z osobą zakażoną COVID-19 wprowadza Dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz organu prowadzącego, a decyzje o kwarantannie członków rodziny podejmuje i przekazuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.