Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie: szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

skan-Zarzadzenia-nr-53-z-dnia-26.08