REKRUTACJA NA STAŻE WAKACYJNE!

Projekt „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w ZSTiOzOI im. Stanisława Staszica w Białymstoku”

Uwaga!!! Rozpoczynamy rekrutację na wakacyjne płatne staże zawodowe.

Zapraszamy uczniów klas 2 i 3 technikum zainteresowanych stażami zawodowymi do udziału w rekrutacji.

– 4-tygodniowe staże zawodowe (okres realizacji lipiec-sierpień),

– zwrot kosztów dojazdów,

– stypendium stażowe w wysokości 2080,38 zł brutto,

– ubezpieczenie NNW.

Niezbędne dokumenty, które należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do 10 lipca 2020r. (do godziny 15.00): formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.   

 Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

Projekt „#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego