Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i sprzętu gastronomicznego

Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego z dnia 3 czerwca 2020r. 1BO2020

Wyjaśnienia-treści-zapytania-ofertowego-1BO2020

Część-2-zamówienia-formularz-cenowy-po-zmianie-1BO-2020

Zawiadomienie o wyniku postępowania 1BO 2020

Zawiadomienie-o-wyniku-postepowania