Nowe terminy matur i dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Zmiany w dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych:

📌4, 5, 6 maja NIE SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

📌8 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego jest to DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
📌9 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin maturalny z matematyki jest to DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
📌10 czerwca 2020 r. odbywa się pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego jest to DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

📌11 czerwca 2020 r. Boże Ciało DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
📌12 czerwca 2020 r. DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Podsumowując, uczniowie klas I-III technikum oraz klas I-II liceum integracyjnego w terminie od 8-12 czerwca mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Zmiany w terminarzu dni wolnych od zajęć dydaktycznych wynikają z przesunięcia terminów egzaminów maturalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN edukacja zdalna zostaje przedłużona do 24 maja 2020 r.