Próbne matury – informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z rekomendacją MEN w dniach 2-8 kwietnia 2020 r., zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny dla chętnych uczniów klas maturalnych.

EGZAMIN MATURALNY

• 2 kwietnia godz. 9.00 (czwartek) język polski poziom podstawowy
• 2 kwietnia godz. 14.00 (czwartek) język polski poziom rozszerzony, fizyka poziom rozszerzony
• 3 kwietnia godz. 9.00 (piątek) matematyka poziom podstawowy
• 3 kwietnia godz. 14.00 (piątek) matematyka poziom rozszerzony, filozofia poziom rozszerzony, historia sztuki poziom rozszerzony, historia muzyki poziom rozszerzony
• 6 kwietnia godz. 8.00 (poniedziałek) języki obce nowożytne (język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski poziom podstawowy)
• 6 kwietnia godz. 14.00 (poniedziałek) języki obce nowożytne (język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski poziom rozszerzony)
• 7 kwietnia godz. 8.00 (wtorek) biologia, WOS poziom rozszerzony
• 7 kwietnia godz. 14.00 (wtorek) geografia informatyka poziom rozszerzony
• 8 kwietnia godz. 8.00 (środa) chemia poziom rozszerzony
• 8 kwietnia godz. 14.00 (środa) historia poziom rozszerzony

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie MP3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty muzyczne do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl)
oraz na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (www.oke.lomza.gov.pl)

Uczniowie,
proszę o pobranie materiałów z wymienionych stron przed godziną rozpoczęcia egzaminu, rozwiązanie ich w wyznaczonym czasie (podany na pierwszej stronie arkusza), a następnie przesłanie do nauczyciela uczącego danego przedmiotu, ewentualnie do sekretariatu szkoły.
Arkusze zostaną sprawdzone a informacja zwrotna zostanie przekazana uczniom.

Nauczyciele,
proszę o sprawdzenie przesłanych przez uczniów arkuszy i przekazanie im informacji zwrotnej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.
Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na
stronach internetowych www.cke.gov.plwww.oke.lomza.gov.pl
Jeśli nie masz w domu dostępu do Internetu, poinformuj o tym szkołę (sekretariat), przygotujemy arkusze w formie wydruków do odbioru w szkole.

Pozdrawiamy,
Dyrekcja ZSTiOzOI