Uroczystości w Muzeum Pamięci Sybiru

Nasi uczniowie z klasy 4 e razem z Panem Pawłem Janukiewiczem uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli RP w głąb ZSRR.