Obchody 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji w głąb ZSRR

10 lutego 1940 r. rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Dziś, w Białymstoku i w ZSTiOzOI, uczciliśmy pamięć naszych rodaków minutą ciszy.