Udział naszych uczniów w seminarium „Pieniądze – oszczędzać czy wydawać?”

Klasa IV A w ramach projektu Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyła w seminarium „Pieniądze – oszczędzać czy wydawać? Moja droga do bogactwa” na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej