Zebranie rodziców i konsultacje nauczycieli

Zebranie rodziców: środa, 18 grudnia, g. 17.15.

Konsultacje nauczycieli: środa, 18 grudnia, g. 18.00-19.00.