Stypendium w ramach projektu „Kompleksowe kwalifikacje!”

Lista osób, którym przyznano stypendium w ramach projektu „Kompleksowe kwalifikacje!” Serdecznie gratulujemy!