Niepodległa do Hymnu!

Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy MEN zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” – 8 listopada o symbolicznej godzinie 11.11.