Konkurs Fashion Future!

Konkurs FASHION FUTURE skierowany jest do uczniów klas maturalnych oraz absolwentów szkół średnich (do 25 roku życia), którzy marzą o profesjonalnej edukacji w obszarze mody i  chcą spróbować swoich sił w projektowaniu ubiorów przy wsparciu ekspertów z branży.

Konkurs FASHION FUTURE jest dla Ciebie!

Konkurs FASHION FUTURE ma na celu wyłonienie i wsparcie rozwoju zawodowego najbardziej obiecujących projektantów wśród młodzieży – uczniów oraz absolwentów szkół średnich (do 25 roku życia), nie będących uczniami szkół projektowania ubioru. Konkurs skierowany jest do MŁODYCH DEBIUTANTÓW (amatorów projektowania), którzy marzą o edukacji w obszarze mody i designu.

To przedsięwzięcie dla wszystkich nieprofesjonalistów, którzy chcą spróbować swoich sił oraz zdobyć doświadczenie w projektowaniu przy wsparciu ekspertów z branży.

Organizatorem konkursu jest VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, która wspiera edukację młodych talentów w modzie, dlatego też główną nagrodą w konkursie jest stypendium na cykl kształcenia

na studiach licencjackich VIAMODA, na wybranej przez przyszłego studenta specjalności.

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest pod merytorycznym patronatem marki CROPP, należącej do firmy LPP (Partnera Konkursu), i odbywa się pod hasłem „SPORT & STREETWEAR”. W konkursie ocenione zostaną najciekawsze i najbardziej oryginalne projekty prezentujące autorskie wizje ubioru sportowego – streetwear, outdoor. Prace konkursowe mogą obejmować propozycje ubioru zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Konkurs składa się z trzech etapów. Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza konkursu znajdującego się na stronie internetowej Uczelni www.viamoda.edu.pl oraz przygotowanie i przesłanie na adres Uczelni dwóch stylizacji (rysunków) sylwetki ubioru sportowego – streetwear, wykonanych dowolną techniką graficzną.

Dwudziestu, wyłonionych w I etapie, półfinalistów zostanie zaproszonych 05.12.2019 do udziału w seminarium, które będzie miało na celu przybliżenie ogólnych zasad projektowania ubioru, a także przedstawienie obowiązujących trendów mody sportowej. W dalszej części konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o zaprojektowanie docelowej sylwetki ubioru w stylu sportowym o charakterze streetwear, outdoor oraz przedstawienie go w formie rysunku żurnalowego. Jury konkursu wyłoni na tym etapie dwunastu finalistów, którzy będą mogli realizując swoje projekty skorzystać grzecznościowo ze wsparcia laboratorium technologicznego, z tkanin które posiada Uczelnia, a także z porady ekspertów VIAMODA.

Zrealizowane projekty zostaną zaprezentowane na wybiegu w trakcie DNIA VIAMODY, który odbędzie się 18 czerwca 2020 r. na dziedzińcu Pałacu Prymasowskiego w Warszawie. Zwieńczeniem pokazu będzie wyłonienie najciekawszej i najbardziej oryginalnej sylwetki oraz wyłonienie zwycięzcy Konkursu. Nadesłane projekty oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą wykładowcy VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie oraz przedstawiciele partnera merytorycznego konkursu – firmy LPP.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Uczelni https://www.viamoda.edu.pl/o-uczelni/fashion-future_s_375.html

Organizator: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

Uczestnicy Konkursu: absolwenci szkół średnich w wieku do 25 lat.

Harmonogram konkursu:

I etap: 26.11.2019, etap II oraz III: 29.11 – 08.06.2020r, wyłonienie zwycięzcy: 18.06.2019!

Zapraszamy do udziału!