Poetycko i jesiennie w bibliotece szkolnej

„Liście jesienne leżą po brzegach dróg, mieniąc się jedną połową tęczy.
Wyglądają jak rozsypane róże wszelkich barw…”

Wiersz Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej stał się inspiracją do tworzenia prac plastycznych z wykorzystaniem techniki frotażu.