XXX Ogólnopolskie Sympozjum Staszicowskie

Nasi uczniowie wzięli udział w Sympozjum Staszicowskim, gdzie mieli okazję wykazać się wiedzą o patronie szkoły. Uczennice zdobyły pierwsze miejsce. Gratulujemy.