HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

wrzesień – październik (4 tygodnie / 160 godz.)

Klasa i kierunek

III A – Technik przemysłu mody

III A – Technik logistyk

III B – Technik informatyk

termin praktyk

30.09 – 25.10.2019 r.

30.09 – 25.10.2019 r.

30.09 – 25.10.2019 r.

złożenie deklaracji do

10 września 2019 r.

10 września 2019 r.

10 września 2019 r.

listopad – grudzień (4 tygodnie / 160 godz.)

Klasa i kierunek

III C – Technik hotelarstwa

III D – Technik informatyk

termin praktyk

18.11 – 13.12.2019 r.

18.11 – 13.12.2019 r.

złożenie deklaracji do

27 września 2019 r.

27 września 2019 r.

luty – marzec (4 tygodnie / 160 godz.)

Klasa i kierunek

II G – Technik informatyk

II F – Technik usług fryzjerskich

 

termin praktyk

17.02 – 13.03.2020 r.

17.02 – 13.03.2020 r.

 

 

złożenie deklaracji do

20 grudnia 2019 r.

20 grudnia 2019 r.

marzec – kwiecień (4 tygodnie / 160 godz.)

Klasa i kierunek

III E – Technik organizacji reklamy

III G – Technik tyfloinformatyk

III G – Technik masażysta

III I – Technik fotografii i multimediów

II D – Technik informatyk

termin praktyk

16.03 – 10.04.2020 r.

16.03 – 10.04.2020 r.

16.03 – 10.04.2020 r.

16.03 – 10.04.2020 r.

16.03 – 10.04.2020 r.

złożenie deklaracji do

17 stycznia 2020 r.

17 stycznia 2020 r.

17 stycznia 2020 r.

17 stycznia 2020 r.

17 stycznia 2020 r.

maj (4 tygodnie / 160 godz.)

Klasa i kierunek

II B – Technik informatyk

II C – Technik hotelarstwa

II C – Technik obsługi turystycznej

termin praktyk

04.05 – 29.05.2020 r.

04.05 – 29.05.2020 r.

04.05 – 29.05.2020 r.

 

złożenie deklaracji do

28 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r.

28 lutego 2020 r.