KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO I SEMESTR

Rozpoczęcie roku szkolnego
Zimowa przerwa świąteczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
Zakończenie zajęć w klasach pozostałych
Egzamin maturalny
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

1 września 2020 r.
23 – 31 grudnia 2020 r.
25 stycznia – 7 lutego 2021 r.
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
25 czerwca 2021 r.
4 – 20 maja 2021 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
od 21 czerwca do 8 lipca 2021 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

4 stycznia 2021 r.
5 stycznia 2021 r.
7 stycznia 2021 r.
8 stycznia 2021 r.
4 maja 2021 r.
5 maja 2021 r.
6 maja 2021 r.
4 czerwca 2021 r.
21 czerwca 2021 r.
22 czerwca 2021 r.

poniedziałek
wtorek
czwartek
piątek
wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia wg kal. juliańskiego
Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wg kal. juliańskiego
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Dzień po wolnym czwartku – Boże Ciało
Praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

ZEBRANIA RODZICÓW I KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

16 września 2020 r.

środa

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych, godz. 17.00 ; zebranie rodziców uczniów klas czwartych, godz. 17.30

17 września 2020 r.

czwartek

zebranie rodziców klas drugich, godz.17.00 ; zebranie rodziców klas trzecich, godz.17.30

23 września 2020 r.

środa

zebranie Rady Rodziców godz. 17.00

12 listopada 2020 r.

czwartek

konsultacje nauczycieli w godz. 17.30 – 18.30

15 grudnia 2020 r.

wtorek

zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i czwartych – poinformowanie o przewidywanych ocenach za I półrocze, godz. 16.30 zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich – poinformowanie
o przewidywanych ocenach za I półrocze, godz. 17.30 stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej

20 stycznia 2021 r.

środa

zebranie rodziców uczniów,  godz. 17.00 – klasy drugie i trzecie stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej

21 stycznia 2021 r.

czwartek

zebranie rodziców uczniów,  godz. 17.00 – klasy pierwsze i czwarte stacjonarnie lub online w zależności od sytuacji epidemiologicznej

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM  I PÓŁROCZA

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych
Wystawienie ocen śródrocznych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

do 11 grudnia 2020 r. (piątek)
do 15 stycznia 2021 r. (piątek)
19 stycznia 2021 r. (wtorek)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO II SEMESTR

Wiosenna przerwa świąteczna
Zakończenie zajęć w klasach kończących szkołę
Zakończenie zajęć w klasach pozostałych
Egzamin maturalny
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
24 kwietnia 2020 r.
26 czerwca 2020 r.
8 – 22 czerwca 2020 r.
8 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
9 czerwca 2020 r. (wtorek)
10 czerwca 2020 r. (środa)
od 22 czerwca do 9 lipca 2020 r.

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

20 kwietnia 2020 r.

 

8 czerwca 2020 r.
9 czerwca 2020 r.
10 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
23 czerwca 2020 r.

poniedziałek

 

poniedziałek
wtorek
środa
piątek
poniedziałek
wtorek

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych według kalendarza juliańskiego

pisemny egzamin maturalny z j. polskiego
pisemny egzamin maturalny z matematyki
pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego
dodatkowy dzień wolny (po Bożym Ciele)
praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
pisemny egzamin potwierdzający kw. w zawodzie.

ZEBRANIA RODZICÓW I KONSULTACJE NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW

18 marca 2020 r.

 

20 maja 2020 r.

środa

 

środa

Zebranie rodziców uczniów klas kończących szkołę o godz. 17.15,
przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych
Dyżur nauczycieli w godz. 17.45 – 18.45
Zebranie rodziców o godz. 17.15, przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych
Dyżur nauczycieli w godz. 17.45 -18.45

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAKOŃCZENIEM  II PÓŁROCZA

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach kończących szkołę

do 13 marca 2020 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach kończących szkołę

do 17 kwietnia 2020 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących szkołę

21 kwietnia 2020 r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach pozostałych

do 15 maja 2020 r.

Wystawienie ocen rocznych w klasach pozostałych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020

do 19 czerwca 2020 r.
22 czerwca 2020 r.
26 czerwca 2020 r.