DOTKNIJ MARZEŃ

Zostań technikiem masażystą!

*Kierunek wyłącznie dla osób słabowidzących i niewidomych.

Naucz się wykonywania zabiegów, które usprawniają leczenie i rehabilitację a także relaksują i odmładzają.

Wykaż się umiejętnością   wykonywania masażu leczniczego, rehabilitacyjnego, kosmetycznego lub sportowego różnych części ciała.

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, biologia, język obcy nowożytny, biologia

 

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • wykonywaniem różnych rodzajów masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych;
 • wykonywaniem masażu sportowego i kosmetycznego;
 • obserwowaniem i ocenianiem reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowaniem technik masażu;
 • obsługiwaniem sprzętu i aparatury medycznej stosowanych podczas masażu.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • nawiązywać i utrzymywać kontakt z pacjentem;
 • wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu;
 • wyjaśniać wpływ fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 • wykonywać masaż w profilaktyce i leczeniu;
 • popularyzować zachowania prozdrowotne;
 • współpracować w zespole terapeutycznym;
 • planować i organizować własną pracę;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych i działalności gospodarczej;

Gdzie znajdziesz pracę?

 • w zespołach lub gabinetach rehabilitacyjnych szpitali, klinik, przychodni, instytucji lecznictwa uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, kosmetycznych, klubach sportowych;
 • możesz też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.