Wybierz zawód, w którym zaprojektujesz marzenia!

Zostań krawcem!

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, plastyka, język obcy nowożytny.

Naucz się projektowania i wytwarzania odzieży. Dobieraj materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do realizacji swoich pomysłów.

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z: 

 •  projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
 • wykonywaniem pomiarów krawieckich;
 • dobieraniem materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;
 • konstrukcją i modelowaniem form wyrobów odzieżowych;
 • modelowaniem form wyrobów odzieżowych;
 • przygotowaniem szablonów wyrobów odzieżowych;
 • projektowaniem układów szablonów;
 • dobieraniem rodzajów ściegów i szwów;
 • wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
 •  dokumentacją wyrobów odzieżowych;
 • obliczaniem zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
 • dokonywaniem rozkroju materiałów odzieżowych;
 • dobieraniem maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
 • dobieraniem oprzyrządowania maszyn szwalniczych;
 • obsługą maszyn szwalniczych;
 • łączeniem elementów wyrobów odzieżowych;
 • wykonywaniem czynności związanych z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
 • obróbką parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • czytać rysunek żurnalowy;
 • wykonać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetce podstawowej;
 • dobrać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji;
 • odczytać podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobów odzieżowych;
 • przygotować podstawowe maszyny i urządzenia do podjęcia pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • obsłużyć podstawowe maszyny i urządzenia zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wykona formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych;
 • wykona modelowanie konstrukcyjne i wtórne podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z projektem plastycznym i aktualną linią mody;
 • objaśnić zasady obliczania zużycia materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich w przemysłowej produkcji odzieży;
 • obliczyć zużycie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich w produkcji usługowo – miarowej;
 • wykonać kolejne etapy procesu wytwarzania podstawowych wyrobów odzieżowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz wymaganiami technologicznymi;
 • zorganizować własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowymi;
 • zastosować zasady kontroli zapewniające wysoką jakość wyrobów odzieżowych;
 • objaśnić zasady organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie odzieżowym i w zakładzie usługowym;
 • objaśnić zasady określania rentowności wyrobu odzieżowego;
 • określić i ocenić własne umiejętności zawodowe w zależności od wybranej drogi zawodowej;

Gdzie znajdziesz pracę? Typowymi miejscami pracy są:

 • zakłady przemysłu odzieżowego;
 • zakłady usługowe i produkcyjne;
 • domy mody;
 • własna działalność gospodarcza, stworzenie własnej marki odzieżowej.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.