Wybierz zawód, w którym uchwycisz marzenia!

Zostań fotografem!

Naucz się organizowania i prowadzenia prac związanych z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu. Poznaj techniczne aspekty dotyczące fotografii analogowej i cyfrowej, wykorzystuj w praktyce zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze.

Proponowane do punktacji przedmioty ze świadectwa: język polski, matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.

Co robimy na zajęciach? Najczęściej wykonywane są prace związane z:

 • posługiwaniem się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • posługiwaniem się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów fotograficznych.

Czego nauczysz się na tym kierunku?

 • organizować plan zdjęciowy;
 • rejestrować, kopiować i dokonywać obróbki obrazu;
 • wykonywać prace graficzne przeznaczone do wydruku;
 • dobierać rekwizyty do ujęć fotograficznych oraz materiałów fotograficznych,
 • wykonywać różnego typu fotografie (portretowe, reklamowe i in.),
 • prowadzić obróbkę chemiczną i cyfrową materiałów fotograficznych,
 • archiwizować prace.

Gdzie znajdziesz pracę? Typowymi miejscami pracy są:

 • laboratoria techniczne, usługowe i profesjonalne;
 • przemysł fotooptyczny, optyczny, optoelektroniczny i komputerowy;
 • wydawnictwa;
 • drukarnie;
 • wytwórnie filmowe i telewizyjne;
 • laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne i geologiczne;
 • agencje reklamowe i fotograficzne.

 

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.