logo miasta Białystok

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW NA TEMAT ZASAD KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI BIAŁOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Warunki korzystania z bezpłatnych przejazdów dotyczą dzieci i młodzieży:

  1. zamieszkałych w Białymstoku
  1. przejazdy są bezpłatne w granicach I strefy taryfowej – wyjazd do miejscowości sąsiednich wymaga dokupienia biletu na II strefę taryfową
  1. uprawnienie przysługuje od dnia rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 30 września roku, w którym uczeń ukończy 15 lat – uprawnienie wymaga corocznej aktualizacji

 

Dokumentowanie uprawnień:

Podczas przejazdu należy posiadać ważny dokument:

– legitymację z wpisanym białostockim adresem zamieszkania  – jest to legitymacja starego wzoru, nowy wzór wyklucza wpisywanie adresu (RODO?!)

lub 

imienną Białostocką Kartę Miejską z zakodowanym uprawnieniem przyznanym na bieżący rok szkolny – rozwiązanie zalecane przez BKM.

 

Uwaga: brak wyżej wymienionych dokumentów podczas kontroli biletowej skutkuje wystawieniem opłaty dodatkowej
tj. mandatu za jazdę bez ważnego biletu w wysokości 300 zł.

 

Inne uprawnienia dla dzieci i młodzieży przysługujące
w BKM:

  1. bezpłatne przejazdy dla dzieci do 7-go roku życia
  2. młodzież do ukończenia 18-go roku życia korzysta z z ulgi 50%.

Uprawnienia można udokumentować dowolnym dokumentem imiennym zawierającym datę urodzenia lub imienną Białostocką Kartą Miejską lub Kartą Wasilkowianina.

Uwaga: posiadając imienną kartę BKM oraz doładowaną portmonetkę (limit do 200 zł) można w każdym autobusie, w biletomacie zakupić dowolny bilet dla siebie i innych osób  podróżujących razem z posiadaczem karty.

 

BKM poleca i zaprasza!

 

W celu wyrobienia imiennej  Białostockiej Karty Miejskiej,
na której zostanie zakodowany „uczniowski” bilet
potwierdzający prawo do bezpłatnych przejazdów, należy udać się z ważną legitymacją szkolną do Punktu Obsługi Klienta BKM przy ul. Lipowej 16 lub ul. Składowej 11.

 

Uwaga wpisywanie adresu na legitymacjach wg nowego wzoru jest niedopuszczalne i nielegalne!

Jeżeli uczeń nie posiada legitymacji z adresem, wówczas rodzic musi złożyć wniosek o wydanie dziecku karty miejskiej. Wypełniając i podpisując wniosek składa oświadczenie o adresie zamieszkania.

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów przysługuje tylko osobie zamieszkałej w Białymstoku, a adresem zamieszkania osoby poniżej 18 roku życia jest adres zamieszkania rodziców.

Oznacza to, że uczęszczanie do szkoły w Białymstoku, a zamieszkiwanie poza Białymstokiem, nie daje uprawnienia do bezpłatnych przejazdów autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej w I strefie taryfowej.