Rada Pedagogiczna -28 sierpnia

Spotkanie Rady Pedagogicznej odbędzie się 28 sierpnia o godz. 11.00 na sali gimnastycznej.